Jesteś tutaj: Start / Nabór uczestników

Nabór uczestników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto może zostać podopiecznym placówki?

Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Placówka obejmie wsparciem do 20 osób. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Jak wyglądają zajęcia w Dziennym Domu Senior+ ?

 Podczas pobytu podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: edukacyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Jakie są koszty?

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika.

Gdzie i jak można się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul 3 Maja 42 lub pod nr: tel. 22/ 722 79 95 lub 22/ 722 89 44

Szczegóły naboru zostały opisane w regulaminie. Komplet dokumentów jest do pobrania poniżej. 

Autor: Marlena Ochota