Jesteś tutaj: Start / Koperta życia

Koperta życia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w akcji „Koperta Życia”., która skierowana jest głównie do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że o ludzkim życiu wielokrotnie decydują sekundy, minuty… i czas reakcji służb ratunkowych - w tym informacje o stanie zdrowia osoby potrzebującej pomocy medycznej.

„Koperta Życia” w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma możliwości lub czasu na przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną. Zebranie najważniejszych informacji o stanie zdrowia i przechowywanie w przejrzysty sposób dokumentacji medycznej wpływa na efektywność działań ratujących zdrowie i życie.

„Koperta Życia” składa się z 3 elementów:

  1. Karty informacyjnej E.M.I. (emegrency medical info) – formularz zwierający najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach , alergiach oraz informacje umożliwiające kontakt z krewnymi. Dane wypełnia właściciel Karty lub inna osoba przez niego upoważniona – właściciel musi jednak potwierdzić dane złożonym przez siebie odręcznym podpisem. Wpisane dane medyczne wymagają potwierdzenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – potwierdzenie winno zawierać datę, podpis i pieczęć lekarza. Tak przygotowana informacja ważna jest przez 1 rok – po tym terminie powinna być zaktualizowana. Należy pamiętać, że po każdorazowej zmianie leku czy zmianie stanu zdrowia – Karta informacyjna powinna zostać zaktualizowana bądź wypełniona na nowo.
  2. Plastikowa koperta służy do umieszczenia w niej Karty informacyjnej; tworzywo sztuczne ma zabezpieczyć Kartę informacyjną przed uszkodzeniem, przypadkowym zalaniem lub zawilgoceniem.
  3. Naklejka z napisem „Tu jest Koperta Życia” służy oznaczeniu miejsca, w którym faktycznie przechowywana jest Koperta – najlepiej w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, umożliwiający służbom medycznym (w razie wypadku lub zasłabnięcia), a także Policji, Straży Pożarnej i służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o potrzebującym.

„Koperta życia” jest dostępna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, ul. K. Tetmajera 3A, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 oraz innych miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.

Autor: Anna Kępa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Koperta życia - zdjęcie

    Koperta życia - zdjęcie