Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikacji Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +”.

Na podstawie art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior+ zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin kwalifikacji uczestnika do Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia sprawuję osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Zadanie publiczne realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Autor: Robert Marczak